Policy personuppgifter
 

Vietnam abc AB (härefter "vi", "oss", "vår" eller "Vietnam abc") tar ansvar för de kunduppgifter vi samlar in och använder. Kunduppgifter betyder här all personlig data som kan kopplas till en individ. För frågor om integritetspolicyn, kontakta oss på info@vietnamabc.se


1. Vilka kunduppgifter vi samlar in och var vi samlar in dem ifrån
1.1 Adress, personnummer och kontaktinformation som kunden anger vid bokning av     resa eller enligt överenskommelse på annat sätt, t.ex. via telefon eller e-post.
1.2 Övriga uppgifter, t.ex. passuppgifter, som vi samlar in direkt från kunden efter behov enligt underleverantörernas eller besöksmålens krav.
1.3 Uppgifter från officiella adressregister såsom hitta.se, eniro.se och merinfo.se, om vi vill kontrollera korrektheten i de uppgifter vi redan samlat in, eller saknar viktiga adress- eller kontaktuppgifter från en kund som vi behöver för att fullfölja avtalet med kunden.
 

2 Vad vi använder kunduppgifterna till och vilka som får del av dem
2.1 För beställning av varor och tjänster som ingår i kundens avtal eller som kunden efterfrågar, från våra olika underleverantörer, inklusive flygbolag, hotell, researrangörer och specifika besöksmål. I dessa fall tillhandahåller vi endast de uppgifter som underleverantörerna kräver.
2.2 Vid pass- och tullkontroller, samt andra tillfällen då vissa kunduppgifter behöver ges utan förbehåll för att kunna fullfölja kundens avtal och förväntningar.
2.3 För att förse kunden med information om sin beställning och betalning, resans program och krav, ändring av avtalet och resans innehåll eller annan viktig information.
 

3. Hur kunduppgifterna skyddas
3.1 Inga kunduppgifter delas till personer utanför Vietnam abc, förutom vid behov enligt punkt 2 ovan.
3.2 Vissa uppgifter såsom namn och telefonnummer kan komma att sparas tillfälligt på mobiltelefon eller liknande för att underlätta kontakt med kunden från vår sida, framför allt i samband med resan. I så fall är vi extra noga med att inte dela dessa uppgifter med någon utomstående.
 

4. Kundens rättigheter
4.1 Rätt att begära tillgång till de kunduppgifter som Vietnam abc har sparat. Kunden kan begära att få veta vilka andra uppgifter vi har sparat.
4.2 Rätt att begära korrigering eller komplettering av angivna uppgifter ifall de inte stämmer.
4.3 Rätt att begära radering av alla kunduppgifter som vi har samlat in om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, om de har missbrukats av Vietnam ABC eller om kunden av giltig orsak inte samtycker till vår användning av uppgifterna.
 

5 Hur länge kunduppgifterna sparas
5.1 Kunduppgifternas sparas på obestämd tid i våra system, även efter resans avslutande. Enligt punkt 4 ovan har kunden när som helst rätt att begära radering av dessa uppgifter när de inte längre behövs.